De oude haven

Gemengde techniek

1985

anonime privécollectie