Category

paletschilderingen

Hans heeft een periode gekend waarin hij een stukje triplex op zijn palet legde,
daarop zijn penceel uitwreef en aldoende op speelse wijze een schilderijtje maakte.
Hij noemde dit ‘Paletschilderijtjes’.

Zwart naakt

By paletschilderingen
Jan Börger, een kunstenaarcollega en goede vriend, die zéér verfijnde en gedetailleerde naakten tekende 'verweet' Hans ooit dat hij nooit naakten schilderde. Hans op zijn beurt vond dat Jan Burger alleen maar naakt...
Read More